تلفن 2-44238801-051
SMS: 50002850558


  • سلام من به محرم، محرم گل زهرا به لطمه های ملائک، به ماتم گل زهرا . . .

    سلام من به محرم، محرم گل زهرا به لطمه های ملائک، به ماتم گل زهرا . . .

  • جهت تامین نیازهای غیرنقدی آسایشگاه خیریه مادر با شماره 05144226663تماس حاصل فرمایید

    جهت تامین نیازهای غیرنقدی آسایشگاه خیریه مادر با شماره 05144226663تماس حاصل فرمایید

  • شرمنده می کند فرزند را ، دعای خير مادر ، در کنج خانه ی سالمندان

    شرمنده می کند فرزند را ، دعای خير مادر ، در کنج خانه ی سالمندان

 

جشن ها و اردوها

آرشیو جشن ها و اردوها

Hide Main content block

مراکز وابسته به این بنیاد

روش های کمک نقدی

 
اپلیکیشن تاپ
اپلیکیشن پات
کمک آنلاین
واریز به حساب
کارت به کارت