تلفن 2-44238801-051
SMS: 50002850558


  • مرا به کعبه چه حاجت! طواف میکنم مادری را که برای لمس دستانش هم وضو باید گرفت...

    مرا به کعبه چه حاجت! طواف میکنم مادری را که برای لمس دستانش هم وضو باید گرفت...

  • جهت تامین نیازهای غیرنقدی آسایشگاه خیریه مادر با شماره 05144226663تماس حاصل فرمایید

    جهت تامین نیازهای غیرنقدی آسایشگاه خیریه مادر با شماره 05144226663تماس حاصل فرمایید

  • شرمنده می کند فرزند را ، دعای خير مادر ، در کنج خانه ی سالمندان

    شرمنده می کند فرزند را ، دعای خير مادر ، در کنج خانه ی سالمندان

 

جشن ها و اردوها

آرشیو جشن ها و اردوها

Hide Main content block

مراکز وابسته به این بنیاد

روش های کمک نقدی

 
اپلیکیشن تاپ
اپلیکیشن پات
کمک آنلاین
واریز به حساب
کارت به کارت