تلفن 2-44238801-051
SMS: 50002850558


کمک نقدی

چنانچه خیرین تمایل داشته باشند کمک های خود را نقدی پرداخت کنند می توانند حضوراً به واحد مشارکتهای مردمی در مرکز مراجعه نموده و کمک خود را نقداً تحویل داده و یا رسید آن را دریافت نمایند در غیر اینصورت می توانند به یکی از روش های زیر اقدام نمایند:

  

با داشتن این اپلیکیشن روی موبایل خود علاوه بر اینکه می توانید از خدمات گسترده پرداخت آن(پرداخت قبوض، خرید شارز و ...) استفاده کنید، 
قادر خواهید بود مستقیما به مرکز سالمندان مادر کمک نقدی نمایید.

لطفا برای دانلود این اینجا کلیک کنید.

 

با داشتن این اپلیکیشن روی موبایل خود علاوه بر اینکه می توانید از خدمات گسترده پرداخت آن(پرداخت قبوض، خرید شارز و ...) استفاده کنید، 
قادر خواهید بود مستقیما به مرکز سالمندان مادر کمک نقدی نمایید.

لطفا برای دانلود این اینجا کلیک کنید.

 

در صورتیکه تمایل دارید بصورت آنلاین کمک نمایید کافی است به وب سایت مرکز ملی نیکوکاری به آدرس http://charity.pec.ir مراجعه کرده و پس از انتخاب مرکز سالمندان مادر سبزوار از لیست مراکز خیریه، عملیات پرداخت اینترنتی را انجام دهید.

 

شما می توانید از طریق دستگاههای خود پرداز کلیه بانک های متصل به شتاب در سراسر کشور کمک های نقدی خود را به شماره کارت 7718 9000 6919 6037 به نام مرکز جامع سالمندان مادر واریز نمایید.

 

شما می توانید با مراجعه به یکی از شعب بانک صادرات در سراسر کشور کمک های نقدی خود را به شماره حساب 0206296437003 به نام مرکز جامع سالمندان مادر واریز نمایید.

مراکز وابسته به این بنیاد

روش های کمک نقدی

 
اپلیکیشن تاپ
اپلیکیشن پات
کمک آنلاین
واریز به حساب
کارت به کارت